„Nowe regulacje w zakresie zrównoważonego rozwoju – perspektywa nadzoru” – debata PANA w trakcie EKF 2024

„Nowe regulacje w zakresie zrównoważonego rozwoju – perspektywa nadzoru” – debata PANA w trakcie EKF 2024

10 czerwca podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie odbyła się debata „Nowe regulacje w zakresie zrównoważonego rozwoju – perspektywa nadzoru”. Gospodarzem panelu była PANA.

Kwestia atestowania raportów zrównoważonego rozwoju wybija się dziś na pierwszy plan spośród wszystkich wyzwań, przed którymi stoją biegli rewidenci i firmy audytorskie. W nadchodzących miesiącach i latach będzie ona mieć ogromny wpływ na działalność firm audytorskich i jednostek zainteresowania publicznego. Współdziałanie organów nadzoru jest bardzo ważne w zakresie regulacji, dlatego jako jedna z instytucji stanowiących sieć bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, zaproponowaliśmy debatę na ten temat – mówił prezes PANA, Jacek Gdański.

Szef PANA w swojej wypowiedzi podkreślił znaczenie dialogu z rynkiem oraz synergii pomiędzy administracją rządową, organami nadzoru i samorządem w procesie wdrażania dyrektywy CSRD do polskiego porządku prawnego. – W interesie odbiorców sprawozdań, zarówno finansowych jak i tych dotyczących zrównoważonego rozwoju jest to, aby podstawa raportowania była jasna i określona. Z naszej perspektywy jest ważne, aby już pierwszego dnia, w którym obowiązywać będzie w Polsce raportowanie zrównoważonego rozwoju móc powiedzieć interesariuszom, że atestacja sprawozdań jest wykonywana na podstawie wspólnego standardu i konkretnych przepisów. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że wspólnie z samorządem będziemy później współpracować, aby ten system doskonalić – powiedział Jacek Gdański.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Jacek Jastrzębski stwierdził, że im szybciej zostaną wykształcone odpowiednie standardy krajowe, tym korzystniej wpłynie to na konkurencyjność na rynku audytu. Jego zdaniem duże firmy audytorskie mają już odpowiednie zasoby, aby zajmować się nowym zagadnieniem, natomiast mniejsze mogą napotykać trudności. – We wdrażaniu dyrektywy CSRD pomoże z pewnością współpraca środowiska audytorskiego z nadzorem. Standardy i ustalone praktyki są normą w świecie audytu, tak samo powinno być w przypadku atestowania sprawozdań zrównoważonego rozwoju. Ważne jest również przetłumaczenie pojęć z zakresu ESG na język tradycyjnych pojęć z rynku finansowego i komunikowanie jak zagadnienia zrównoważonego rozwoju mają się do ryzyk finansowych i sprawozdawczości finansowej – powiedział szef KNF.

Prezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, Kamil Jesionowski zauważył, że jest to historyczny moment, kiedy przedstawiciele trzech instytucji związanych z nadzorem nad rynkiem audytorskim występują razem w trakcie tego typu wydarzenia. Podkreślił, że bardzo ważne jest poszerzanie kompetencji firm audytorskich, a atestowanie zrównoważonego rozwoju jest procesem i mamy do czynienia nie z rewolucją, ale ewolucją. – Myślę, ze dojdziemy kiedyś do wniosku, że nie mamy obowiązku raportowania, lecz taką potrzebę, bo ważne są idee, które za tym idą. ESG podobnie jak prawo oparte jest na wartościach, a jego zadaniem jest ochrona tych wartości – mówił prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Przedstawiciel Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG), Robert Adamczyk stwierdził, że ESG powinno być zintegrowane z działalnością biznesową, a każdy pracownik powinien mieć pewną wiedzę na ten temat – podobnie jak ma to miejsce w przypadku np. zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. – Spółki giełdowe jako całość są dobrze przygotowane, natomiast bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie zarządów, rad nadzorczych i wreszcie samych kadr w aspekcie świadomościowym i technicznym – mówił Robert Adamczyk.

Jacek Gdański podsumowując dyskusję pokreślił, że bardzo ważne jest to, żeby atestacja była przeprowadzana w okresie przejściowym na podstawie standardu krajowego opracowanego przez samorząd biegłych rewidentów i zatwierdzonego przez PANA, ponieważ takie rozwiązanie podnosi wiarygodność tego procesu wśród interesariuszy. Prezes PANA dodał również, że Polska bardzo aktywnie uczestniczy w pracach na szczeblu europejskim w ramach Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Audytowego, zmierzających do wypracowania wskazówek i wytycznych dla rynków w UE.

Europejski Kongres Finansowy to jedno z najważniejszych spotkań świata finansów w Polsce. W tym roku odbywa się w dniach od 10 do 12 czerwca w Sopocie pod hasłem “Czy chcemy jeszcze się ścigać?”. Uczestnikami Kongresu są menedżerowie najwyższych szczebli, decydenci kształtujący politykę gospodarczą, przedstawiciele nauki, a także uznani eksperci i ekonomiści.

Skip to content