Spotkanie podgrupy ds. dochodzeń KEONA

Spotkanie podgrupy ds. dochodzeń KEONA

23 i 24 maja br. w Nikozji, na Cyprze odbyło się spotkanie podgrupy ds. dochodzeń Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (KEONA), której przewodniczy Agnieszka Koprowska z Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Gospodarzem spotkania był cypryjski organ nadzoru audytowego – The Cyprus Public Audit Oversight Board (CyPAOB). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 11 krajów należących do Unii Europejskiej.

Celem prac podgrupy ds. dochodzeń KEONA jest wymiana doświadczeń pomiędzy członkami organizacji, dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie prowadzonych dochodzeń i postępowań administracyjnych oraz informacjami na temat nakładanych sankcji wobec firm audytorskich oraz biegłych rewidentów.

W trakcie spotkania została omówiona realizacja planu pracy podgrupy na rok 2024 oraz zaplanowano działania na rok 2025. W przeważającej mierze spotkanie miało charakter warsztatowy i skupiało się na zagadnieniach dotyczących postępowań dyscyplinarnych i administracyjnych prowadzonych wobec biegłych rewidentów i firm audytorskich.

Uczestnicy pracowali również nad raportem podgrupy ds. dochodzeń na rok 2024, który uwzględnia statystyki w zakresie nakładanych przez krajowe organy nadzoru audytowego sankcji w krajach UE i EOG oraz inne ważne z punktu widzenia europejskich organów nadzoru tematy. Raport będzie trzecim tego typu dokumentem, od czasu kiedy podgrupie przewodniczy przedstawicielka PANA.

Z informacją na temat działalności podgrupy ds. dochodzeń KEONA można zapoznać się w Raporcie rocznym za 2023 r. tego organu.

Skip to content