preloader

Lista jednostek audytorskich z państw trzecich

Lista jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich prowadzona przez
Polską Agencją Nadzoru Audytowego (PANA) Adres PANA: ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa

Zgodnie z art. 204 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) prowadzi listę jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich.1

Komunikat w sprawie wpisu na listę jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich

Communication on the registration in the list of third country audit entities

Laura Jastrzębska

https://pana.gov.pl

Skip to content