preloader

Lista jednostek audytorskich z państw trzecich

Lista jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich prowadzona przez
Polską Agencją Nadzoru Audytowego (PANA) Adres PANA: ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa
Zgodnie z art. 204 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) prowadzi listę jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich.1
1. Aktualnie na listę jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich nie jest wpisany żaden podmiot.

Laura Jastrzębska

https://pana.gov.pl

Skip to content