Komunikat w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru  wnoszonych przez firmy audytorskie w roku 2023 w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych  zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu

Komunikat w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w roku 2023 w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu

Polska Agencja Nadzoru Audytowego informuje, że 23 listopada 2022 r. w Monitorze Polskim zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu na rok 2023 (M.P. poz. 1011).

Zgodnie z obwieszczeniem wysokość stawki procentowej opłat, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302), na rok 2023 wynosi 2,18%.

Link do obwieszczenia opublikowanego w Monitorze Polskim.

Skip to content