Komunikat w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w roku 2021 w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu

Komunikat w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w roku 2021 w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu

Polska Agencja Nadzoru Audytowego informuje, że 18 listopada w Monitorze Polskim zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu na rok 2021 (M.P. poz. 1051).

Zgodnie z obwieszczeniem wysokość stawki procentowej opłat, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415), na rok 2021 wynosi 2,80%.

Link do obwieszczenia opublikowanego w Monitorze Polskim

Komunikat o stawce procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w 2021 roku dostępny jest także na stronie Ministerstwa Finansów.

Arkadiusz Skotnicki

https://www.pana.gov.pl

Skip to content