Komunikat w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w roku 2022 w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu

Polska Agencja Nadzoru Audytowego informuje, że 25 listopada 2021 r. w Monitorze Polskim zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu na rok 2022 (M.P. poz. 1081).

Zgodnie z obwieszczeniem wysokość stawki procentowej opłat, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 ze zm.), na rok 2022 wynosi 1,98%.

Link do obwieszczenia opublikowanego w Monitorze Polskim

Komunikat o stawce procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w 2022 roku dostępny jest także na stronie Ministerstwa Finansów.

Skip to content