Komunikat w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2023

Komunikat w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2023

Polska Agencja Nadzoru Audytowego informuje, że 8 listopada 2022 r. w Monitorze Polskim zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2023 (M.P. poz. 1074).

Zgodnie z obwieszczeniem opłata za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich, o której mowa w art. 60 ust. 4 u ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015), na rok 2023 wynosi: 5564,87 zł.

Link do obwieszczenia opublikowanego w Monitorze Polskim

Skip to content