Komunikat w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2022

Polska Agencja Nadzoru Audytowego informuje, że 25 listopada w Monitorze Polskim zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2022 (M.P. poz. 1082).

Zgodnie z obwieszczeniem opłata za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich, o której mowa w art. 60 ust. 4 u ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 ze zm.), na rok 2022 wynosi: 5387,10 zł.

Link do obwieszczenia opublikowanego w Monitorze Polskim

Komunikat o wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2022 roku dostępny jest także na stronie Ministerstwa Finansów.

Skip to content