Wyrok WSA w Warszawie ws. dotyczącej skargi KRBR na uchwałę Rady PANA z dnia 21 czerwca 2022 r. nr 15/I/2022

Wyrok WSA w Warszawie ws. dotyczącej skargi KRBR na uchwałę Rady PANA z dnia 21 czerwca 2022 r. nr 15/I/2022

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów na uchwałę Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z dnia 21 czerwca 2022 r. nr 15/I/2022 w przedmiocie zastrzeżeń do uchwały w sprawie ustanowienia krajowych standardów kontroli jakości oraz ustanowienia Krajowego Standardu Badania 220.

Pełna treść wyroku wraz z uzasadnieniem (plik pdf)

Mateusz Dziób

https://pana.gov.pl

Skip to content