Udział prezesa PANA w inauguracyjnym spotkaniu Platformy Audytowo-Doradczej Pracodawców RP

Udział prezesa PANA w inauguracyjnym spotkaniu Platformy Audytowo-Doradczej Pracodawców RP

Prezes PANA Jacek Gdański wziął udział w inauguracyjnym spotkaniu Platformy Audytowo-Doradczej Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

W wydarzeniu uczestniczył wiceminister finansów Jurand Drop. Tematem rozmów były m.in. wyzwania stojące przed nadzorem nad rynkiem usług audytorskich.

Cieszę się, że pojawiła się inicjatywa regularnych spotkań w takim gronie. Wiedza pozyskiwana od różnych interesariuszy jest niezbędna do tego, aby właściwie ustalać priorytety i planować działania. Z pewnością wymieniane tutaj opinie będą się od siebie różnić, jednak jestem przekonany, że wszystkie one będą mieć na uwadze dobro rynku usług audytorskich oraz dążenie do jak najlepszej jakości sprawozdań finansowych – powiedział prezes PANA Jacek Gdański.

Platforma Audytowo-Doradcza to forum wymiany poglądów. W ramach działalności Platformy zostaną stworzone warunki do wypracowywania wspólnych opinii na temat rozwoju rynku audytu i doradztwa z perspektywy podmiotów gospodarczych działających w tej branży.

 

Skip to content