Spotkanie z przedstawicielami firm audytorskich 30.09.2021 r.

30 września, z inicjatywy Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) Marcina Obronieckiego odbyło się zdalne spotkanie kierownictwa Agencji z przedstawicielami blisko 300 polskich firm audytorskich. Prezes wraz ze współpracownikami przedstawili zasady działania oraz najważniejsze cele i plany Agencji. Podczas dyskusji omówiono zgłoszone zagadnienia dotyczące wyzwań i barier dla rozwoju rynku. W dalszej części spotkania uczestnicy podzielili się swoimi opiniami.

„Chcemy, żeby to było pierwsze z cyklu spotkań, których celem jest intensyfikacja dialogu pomiędzy PANA a podmiotami nadzorowanymi. Zależy nam na tym, żeby wypracować płaszczyznę roboczego dialogu, co jest ważne zwłaszcza teraz, gdy wychodzimy z pandemii i pojawiają się nowe wyzwania gospodarcze. Jako organ nadzoru promujemy najwyższe standardy wykonywania zawodu biegłego rewidenta, ale również realizujemy cele edukacyjne. Planujemy też rozwinąć współpracę z wyższymi uczelniami i ich studentami” powiedział Prezes PANA.

Wszystkim uczestnikom spotkania bardzo dziękujemy za obecność. Prezentacja omawiana podczas spotkania dostępna jest tutaj.

Arkadiusz Skotnicki

https://www.pana.gov.pl

Skip to content