Wykaz firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe w jednostkach zainteresowania publicznego w 2019 r.

Wyjaśnienia w wykazie ujęte są firmy audytorskie, które przeprowadziły badania ustawowe na rzecz jednostek zainteresowania publicznego (JZP). Szczegółowe informacje o firmach audytorskich, w tym także o firmach audytorskich, które nie przeprowadziły badań ustawowych na rzecz JZP można znaleźć na liście umieszczonej na stronie internetowej Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego…

Zmiana organizacji pracy PANA

Szanowni Państwo,w trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych pracowników od 18 do 27 marca 2020 r. z możliwością przedłużenia, Polska Agencja Nadzoru Audytowego wdraża tryb pracy zdalnej. Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS – CoV – 2 oraz regulacje Ministerstwa Zdrowia ograniczony zostanie też dostęp…

I Posiedzenie Rady Agencji PANA

Omówienie działań Rady, przyjęcie regulaminu Rady, sposób funkcjonowania nadzoru publicznego – to główne punkty pierwszego posiedzenia Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA), które odbyło się 24 lutego br. Podczas posiedzenia członkowie Rady PANA m.in.: zatwierdzili uchwałę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 823/9/2020 z 21…

Lista jednostek audytorskich z państw trzecich

Lista jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich prowadzona przez Polską Agencją Nadzoru Audytowego (PANA) Adres PANA: ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa Zgodnie z art. 204 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) prowadzi listę jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich.1…

Skip to content