Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

Naszym głównym celem jest zaakcentowanie istotnej roli stosowania zasad ładu korporacyjnego dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki i dbania o interes publiczny.

Podczas konferencji zostaną poruszone kluczowe kwestie związane z rozumieniem zasad ładu korporacyjnego, wdrażaniem dobrych praktyk w spółkach giełdowych oraz wynikającymi z ich stosowania korzyściami dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego. Poruszymy również kwestie istotnej roli audytorów w ładzie korporacyjnym i wpływu czynników ESG na zarządzanie firmą.

Cztery przesłanki za potrzebą dyskusji o ładzie korporacyjnym

Tegoroczna konferencja jest kontynuacją dyskusji rozpoczętej w ubiegłym roku podczas konferencji PANA ”Ład korporacyjny 2021: jak wzmacniać zaufanie w gospodarce”

Cele konferencji

  • wieloaspektowe przedstawienie praktyki status quo i potrzeby zmian w obszarze ładu korporacyjnego przedsiębiorstw i instytucji, w praktyce międzynarodowej i krajowej, w tym praktycznych trudności, miękkich obszarów (i in.) związanych z organizowaniem i monitorowaniem skuteczności tego ładu, jego raportowaniem, a także uzmysłowienie korzyści związanych z jego systemowymi rozwiązaniami, przy tym:

  • wskazanie na kwestie ważne dla ładu korporacyjnego a wynikające z cyfryzacji i zdarzeń nadzwyczajnych o globalnym zasięgu,

  • naświetlenie globalnego, unijnego oraz krajowego kontekstu dla źródeł prawa odnoszącego się do raportowania ładu korporacyjnego w ramach sprawozdawczości niefinansowej,

  • wzmocnienie znaczenia informacji zewnętrznej nt. ładu korporacyjnego, w drodze przeglądu interesariuszy raportowania ładu korporacyjnego i obszarów decyzyjnych, dla których ma ono znaczenie, na tym tle

  • roli biegłych rewidentów w atestowaniu jakości tegoż raportowania.

Ład korporacyjny 2022: system zasad w erze niepewności

Program konferencji

9.45 – 10.00

Otwarcie konferencji. Wystąpienie prezesa PANA Marcina Obronieckiego

10.00 – 11.30

Ład korporacyjny poza rynkiem podstawowym GPW

11.45 – 13.15 

Czy leci z nami pilot, czyli kto pilnuje ładu korporacyjnego w Polsce? Rola biegłych rewidentów i firm audytorskich w obszarze ładu korporacyjnego 

13.30 – 15.00

Ład korporacyjny – status quo a potrzeba zmian w praktyce krajowej i międzynarodowej 

15.00

Wykład podsumowujący – prof. John C. Coffee

KONFERENCJA ONLINE

Poprzez organizację konferencji i nasze działania edukacyjne nie tylko przyczyniamy się do wzmacniania jakości audytu w Polsce, ale również przyczyniamy się do większego bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

MARCIN OBRONIECKI

Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Wspierają nas

Patroni honorowi

Patroni medialni

Jesteśmy obecni w social media zapraszamy do śledzenia naszych bieżących wiadomości: