Udział w wydarzeniu jest bezpłatny (dyskusja w studio w warszawie będzie transmitowana online )

W rzeczywistości, której elementem są ryzyka dla stabilności gospodarki, takie jak wojna i inflacja, szczególnie ważne jest bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, a co za tym idzie – wzmacnianie takich jego fundamentów jak etyka w biznesie, odpowiedzialność za skutki decyzji i troska o dobro wspólne.

W Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego zdajemy sobie sprawę z roli debaty publicznej i podnoszenia świadomości w kwestii bezpiecznego prowadzenia biznesu. Dlatego zapraszamy na naszą konferencję „Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, odpowiedzialność instytucji, odpowiedzialność biznesu”.

KONFERENCJA PANA

Wiedza jest najlepszym bezpiecznikiem w czasach niepewności. Dzięki debacie i współpracy różnych instytucji możemy tworzyć podstawy do właściwej edukacji finansowej społeczeństwa.

MARCIN OBRONIECKI

Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Marcin Obroniecki

I PANEL KONFERENCYJNY

10:00 -11:15

Ikona budynku

Instytucje, gatekeeperzy i ich rola w zapewnianiu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego

Ważną rolę, w kształtowaniu świadomości społecznej i tworzenia warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej w bezpieczny sposób, odgrywają instytucje publiczne. Ich misja jest istotna dla ładu korporacyjnego w skali makroekonomicznej i zapewniania stabilności w gospodarce. Decydenci instytucjonalni odpowiadają za budowanie strategii w obszarach ich kompetencji zarządczych, a ich decyzje operacyjne przekładają się na bieżące funkcjonowanie całej gospodarki.

Tematy dyskusji

 • Harmonijne działanie instytucji państwowych i prywatnych a bezpieczeństwo w gospodarce
 • Nie tylko państwo! Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego jako przedmiot obywatelskiej troski o dobro wspólne.
 • Czy biznes jest świadomy roli, jaką odgrywa w dbaniu o interes publiczny?
 • Świadomość i odpowiedzialność tzw. Gatekeepers – zawodów, których celem jest doradzanie w sprawach zgodności z przepisami i zasadami etyki
 • Jaka powinna być rola sygnalistów?
 • Do którego momentu można winić system kapitalistyczny a od którego momentu to już afera i fraud?

Uczestnicy panelu

Moderator dyskusji:

Piotr Rożek, Polska Agencja Prasowa S.A.

II PANEL KONFERENCYJNY

11:30 -12:45

Czy biznes musi być etyczny? Etyka biznesu a relacje społeczne

Warunkiem skuteczności działań instytucji publicznych w zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju całej gospodarki jest dobra współpraca z biznesem, który dzisiaj nie tylko może, ale musi być społecznie odpowiedzialny. Zjawisko kultu ryzyka w świecie inwestorskim bez równoważącej go kultury odpowiedzialności przechodzi dużymi krokami do przeszłości. Etyka pracy, inwestowania i zarabiania zyskuje na znaczeniu.

Tematy dyskusji

 • Jak pogodzić wodę z ogniem? Kultura ryzyka i wartości czy kultura odpowiedzialności?
 • Nie tylko ESG. Rola etyki w codziennym biznesie – problemy i wyzwania
 • Czy kodeksy etyki zawodowej obecnie wystarczająco rozwiązują problemy i dylematy?
 • Trójkąt Cresseya – czy spycha etykę na plan dalszy i sprzyja nadużyciom i przestępczości finansowej?
 • Czy instytucje komercyjne mają obowiązki wobec społeczeństwa?

Uczestnicy panelu

Moderator dyskusji:

Radosław Jankiewicz, Polska Agencja Prasowa S.A.

III PANEL KONFERENCYJNY

13:00 -14:15

Świadomość społeczna. Jak przeciwdziałać przestępczości finansowej?

Niezwykle ważna, zwłaszcza w czasach przemian i niepewności, które stają się „okazją” do rozwoju przestępczości finansowej, jest edukacja finansowa. Odpowiednia świadomość społeczna może zminimalizować ryzyko wstrząsów. 

Tematy dyskusji

 • Destabilizatory obrotu gospodarczego nie tylko w czasach przemian i niepewności – nadużycia, przestępczość finansowa oraz niewiedza.
 • Kto dzisiaj najbardziej potrzebuje edukacji w dziedzinie finansów i jak edukować?
 • Obowiązki w zakresie edukacji finansowej – czy powinny należeć tylko do instytucji publicznych?
 • Silne ramy nadzorcze i wysoki poziom edukacji finansowej – czy jedno może być skuteczne bez drugiego?
 • Czy możliwe jest osiągnięcie wysokiego poziomu edukacji finansowej w dobie tak szybko nowych i rozwijających się skomplikowanych technologii?

Uczestnicy panelu

Moderator dyskusji:

Mateusz Dziób, Polska Agencja Nadzoru Audytowego

Partnerzy instytucjonalni

Partnerzy medialni

Jesteśmy obecni w social media zapraszamy do śledzenia naszych bieżących wiadomości: