„Ład korporacyjny 2022: system zasad w erze niepewności” – zaproszenie na konferencję edukacyjną Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

„Ład korporacyjny 2022: system zasad w erze niepewności” – zaproszenie na konferencję edukacyjną Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

W czwartek 17 listopada br. Polska Agencja Nadzoru Audytowego zaprasza na konferencję pn. „Ład korporacyjny 2022: system zasad w erze niepewności”, która odbędzie się w formule online – udział w niej będzie bezpłatny. Wydarzenie wpisuje się w działania edukacyjne realizowane przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (PANA).

To już druga, konferencja roczna, poświęcona tematyce ładu korporacyjnego, którą organizuje Polska Agencja Nadzoru Audytowego. Ubiegłoroczne wydarzenie dostępne jest na kanale YouTube Agencji.[1]

Ład korporacyjny to pojęcie, które często przywoływane jest w różnych kontekstach, bywa niejednakowo rozumiane lub jego znaczenie jest w ogóle niejasne. Tymczasem mówi on o zasadach kluczowych ze względu ich wpływu na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz stabilność i zdolność rozwoju przedsiębiorstw”– podkreśla Marcin Obroniecki, prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

W tym roku konferencja została podzielona na trzy panele dyskusyjne, z których ostatni prowadzony będzie w języku angielskim. Zaproszeni goście, eksperci w zakresie teorii oraz praktyki stosowania zasad ładu korporacyjnego, reprezentują zarówno instytucje nadzorcze, spółki prawa handlowego, jak również środowisko akademickie będą poruszać kwestie bezpośrednio związane z pojęciem ładu korporacyjnego widziane z perspektywy min.: uczestników rynku, firm audytorskich oraz nadzoru.

„Polska Agencja Nadzoru Audytowego jest odpowiedzialna za kluczowy komponent ładu korporacyjnego: za dbanie o wysoką jakość sprawozdań finansowych. Z tego powodu, chcemy zachęcać do dyskusji i propagować zarządzanie podmiotami gospodarczymi w sposób trwały i przejrzysty dla wszystkich ich interesariuszy” – podkreśla Marcin Obroniecki.

Wydarzenie służy podkreśleniu konieczności zachowania profesjonalizmu i zasad etycznych po obu stronach: zarówno w środowisku osób odpowiedzialnych za tworzenie ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwie lub instytucji, jak również w środowisku biegłych rewidentów, którzy atestowanie tych informacji powinni poprzedzić rozpoznaniem praktyki ładu korporacyjnego audytowanych podmiotów. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji są na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego oraz witrynie internetowej dedykowanej wydarzeniu Ład korporacyjny 2022 – PANA

Tegoroczne wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz portalu CSRinfo.org. Patronami medialnymi wydarzenia zostały redakcje: Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” oraz portal Prawo.pl.

Transmisja live z konferencji będzie dostępna na koncie PANA na YouTube oraz na stronie internetowej poświęconej wydarzeniu: Ład korporacyjny 2022 – PANA.

Patroni honorowi:                                                                                                                                Patroni medialni:

   

 

 

____________________________________

[1] https://www.youtube.com/watch?v=OOMI155GjL0

Skip to content