Komunikat po spotkaniu z biegłymi rewidentami i przedstawicielami firm audytorskich dotyczący wdrożenia nowych krajowych standardów kontroli jakości- 24.01.2023 r.

Komunikat po spotkaniu z biegłymi rewidentami i przedstawicielami firm audytorskich dotyczący wdrożenia nowych krajowych standardów kontroli jakości- 24.01.2023 r.

24 stycznia br. odbyło się spotkanie informacyjne na temat wprowadzenia nowych standardów kontroli jakości. W spotkaniu wzięli udział biegli rewidenci, firmy audytorskie i – po raz pierwszy – również kandydaci na biegłych rewidentów.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego przeprowadziła w 2022 cykl 3 spotkań informacyjnych, których celem było omówienie zagadnień związanych
z wprowadzeniem nowych standardów kontroli jakości obowiązujących od stycznia br.

Podczas spotkania, które odbyło się 24 stycznia, Agencja w odpowiedzi na zadawane pytania odniosła się do kwestii związanych z procesem monitorowania i korygowania w małych firmach audytorskich ze szczególnym uwzględnieniem jednoosobowych działalności gospodarczych.

Spotkanie rozpoczęła Justyna Adamczyk, zastępca prezesa PANA, która podsumowała dotychczasowe działania Agencji.

Zależy nam, aby biegli rewidenci oraz kandydaci na biegłych rewidentów byli rzetelnie poinformowani. Wychodząc naprzeciw Ich potrzebom organizujemy spotkania informacyjne, na bieżąco dostosowujemy stronę internetową zamieszczając na niej min. komunikaty, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, materiały edukacyjno – informacyjne oraz nagrania z wydarzeń, które dotyczyły nowych standardów kontroli jakości – powiedziała Justyna Adamczyk.

Justyna Adamczyk zaznaczyła, iż w przypadku braku systemu zaprojektowanego zgodnie z nowymi zasadami, Agencja zobowiązana będzie wskazać naruszenie prawa. Wskazała jednak, że w przypadku stwierdzenia niedoskonałości w zaprojektowanym nowym systemie kontroli jakości, Agencja będzie jedynie wskazywać zalecenia do poprawy w raporcie z kontroli.

Wskazała również, że niektóre firmy audytorskie przyjęły i wdrożyły dokumentację systemu kontroli jakości w formie i treści publikacji zaproponowanej przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod tytułem „Przykładowa dokumentacja SWKJ – nowe opracowanie PIBR dla małych FA”. Firmy te uczyniły to jednak bez niezbędnego dostosowania tej dokumentacji do swojej specyfiki. Justyna Adamczyk podkreśliła, że biegli rewidenci powinni przygotować własną dokumentację dostosowaną do potrzeb swojej jednostki oraz, co najważniejsze, uzupełnioną o stosowane w niej formularze czy też własne, wewnętrzne procedury oraz reguły zapewniające zgodność z elementami polonizującymi. 

Zależy nam, aby firmy płynnie i poprawnie wprowadzały zmiany w zaprojektowanych systemach kontroli jakości oraz otrzymały wsparcie w procesie korygowania błędów w modelach swoich systemów, które muszą zostać wdrożone i poprawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – podkreśliła Justyna Adamczyk.

W drugiej części spotkania dr Agnieszka Baklarz, dyrektor Departamentu Kontroli PANA i dr Małgorzata Kutera omówiły proces monitorowania i korygowania na przykładzie małej firmy audytorskiej oraz jednoosobowej działalności gospodarczej.

Przypominamy o możliwości zadawania pytań dotyczących nowych standardów kontroli jakości poprzez dedykowany formularz: https://forms.office.com/r/FaD8mnWvdB

Nagranie ze spotkania można obejrzeć: https://youtu.be/omzL315ZrV0

Zachęcamy do monitorowania zakładki na naszej stronie internetowej poświęconej nowym standardom kontroli jakości: https://pana.gov.pl/nowe-standardy-kontroli-jakosci-2/

Materiały do pobrania:

  1. Nowe standardy kontroli jakości: proces monitorowania i korygowania w małych firmach audytorskich ze szczególnym uwzględnieniem jednoosobowych działalności gospodarczych (prezentacja)
Skip to content