Kolejne spotkania PANA z przedstawicielami firm audytorskich w listopadzie i grudniu br.

Kolejne spotkania PANA z przedstawicielami firm audytorskich w listopadzie i grudniu br.

    Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej ,,Agencja’’) zaprasza na kolejne spotkania w formule online z przedstawicielami firm audytorskich w ramach roboczego dialogu. Głównymi celami obu spotkań jest podzielenie się przydatnymi informacjami na temat bieżących i planowanych działań Agencji w zakresie określonym ustawą oraz wymiana poglądów na temat wyzwań przed jakimi stoją podmioty chcące świadczyć usługi audytorskie najwyższej jakości oraz barier ograniczających prawidłowe funkcjonowanie rynku.

    Tematyka obu spotkań, zgodnie z wcześniej wypracowaną formułą, dotyczyć będzie następujących zagadnień rozpatrywanych oddzielnie z punktu widzenia wszystkich firm audytorskich (pierwsze spotkanie) oraz tylko tych, które badają sprawozdania finansowe jednostek zainteresowania publicznego (dalej ,,JZP’’) – drugie spotkanie:

  1. Bariery ograniczające prawidłowe funkcjonowanie rynku firm audytorskich.
  2. Inicjatywy mające na celu rozwój rynku firm audytorskich.
  3. Możliwości wsparcia rozwoju innowacyjności firm audytorskich.
  4. Inicjatywy sprzyjające konkurencyjności rynku firm audytorskich.
  5. Potrzeba dalszych działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania firm audytorskich.
  6. Inne – o ile mieszczą się w ustawowo określonym zakresie działań Agencji.

Uwaga: zagadnienia związane z przeprowadzaniem kontroli, postępowań dyscyplinarnych i administracyjnych, interpretacją przepisów prawa i standardów wykonywania zawodu czy objęte obowiązkiem zachowania tajemnicy nie będą przedmiotem spotkania.

    Pierwsze spotkanie rozpocznie się 14 listopada br. o godzinie 10:30. Zapraszamy na nie osoby reprezentujące wszystkie firmy audytorskie, bez względu na zakres prowadzonej działalności.

    Rejestracja na to spotkanie możliwa jest przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym należy oznaczyć zagadnienie, którego temat chcielibyście Państwo, aby został poruszony podczas spotkania, oraz dopisać własne pytania do wybranych zagadnień. Istnieje także możliwość dopisania zagadnień niewymienionych w formularzu.

Zarejestruj się i zadaj interesujące Cię pytania na: https://forms.gle/TYY9at3unuCfJtmU6

(wybierz ctrlkliknij w link lub skopiuj link i otwórz go w przeglądarce).

    Formularz będzie aktywny do 5 listopada br. – zgłoszenia przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

    Drugie spotkanie rozpocznie się 7 grudnia br. o godzinie 10:30. Zapraszamy na nie osoby reprezentujące firmy audytorskie, które badają sprawozdania finansowe JZP.

    Rejestracja na spotkanie możliwa jest przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym należy oznaczyć zagadnienie, którego temat chcielibyście Państwo, aby został poruszony podczas spotkania oraz dopisać własne pytania do wybranych zagadnień. Istnieje także możliwość dopisania zagadnień niewymienionych w formularzu.

Zarejestruj się i zadaj interesujące Cię pytania na: https://forms.gle/KMezjRapA9Q7heov6 

(wybierz ctrlkliknij w link lub skopiuj link i otwórz go w przeglądarce).

    Formularz będzie aktywny do 27 listopada br. – zgłoszenia przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Ze względów techniczno-organizacyjnych w spotkaniach będą mogły uczestniczyć wyłącznie osoby zarejestrowane, a daną firmę na spotkaniu pierwszym może reprezentować tylko jeden przedstawiciel a na spotkaniu drugim – dwóch przedstawicieli. W przypadku większej liczby zgłoszeń z tej samej firmy uwzględniane będą pierwsze zgłoszenia. Dziękujemy za zrozumienie.

Przewidywany czas każdego spotkania to dwie godziny z możliwością nieznacznego przedłużenia.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w planowanych spotkaniach.

Skip to content