Druga odsłona kampanii społecznej Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Druga odsłona kampanii społecznej Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

7 listopada br. rozpocznie się druga edycja kampanii społeczno-informacyjnej PANA o charakterze edukacyjnym. Jej głównym elementem jest emisja kolejnego, drugiego, spotu informacyjno- edukacyjnego, w ramach kampanii społecznej przygotowanej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (PANA). Komunikat skierowany jest między innymi do wszystkich przedsiębiorców, inwestorów i deponentów. W ramach prowadzonych działań przewidziana jest emisja spotów reklamowych w telewizji publicznej, Polskim Radio oraz publikacja materiałów informacyjnych w internecie.

Druga edycja kampanii społecznej o charakterze edukacyjnym rozpocznie się 7 listopada br. i zainicjuje ją emisja spotów w telewizji publicznej (TVP). Kolejnym krokiem, będzie odsłona jej radiowej wersji, która zostanie wyemitowana na antenie Polskiego Radia. Przygotowany przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego przekaz informacyjny można obejrzeć również na kanale YouTube Agencji lub stronie internetowej stworzonej na potrzeby kampanii.

Głównym celem kampanii jest zwrócenie uwagi na istotną rolę badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów. Odbiorcami kampanii są przedsiębiorcy, prywatni inwestorzy, ale również wszyscy obywatele, gdyż misją podejmowanych przez PANA działań edukacyjnych jest systematyczne zwiększenie świadomości społecznej oraz wzrost bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w Polsce.

Pierwsza edycja kampanii dotarła blisko do 2,5 miliona telewidzów, a spotu wyemitowanego w radio wysłuchało 1,6 miliona radiosłuchaczy. W przekazie medialnym zwróciliśmy uwagę na niezwykle istotną rolę, jaką odgrywa badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów. Pozytywny odbiór kampanii i informacje zwrotne przekazywane nam po zakończeniu pierwszej edycji kampanii były dla nas sygnałem o potrzebie kontynuowania tych działań” – mówi Marcin Obroniecki, prezes PANA.

Badanie sprawozdania finansowego podmiotów spełniających kryteria ustawowe przez biegłego rewidenta to nie tylko obowiązek ustawowy lecz także sposób na pozyskanie bezstronnej informacji o rzeczywistej sytuacji danego podmiotu gospodarczego. Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa może przyczynić się do wykrycia nieścisłości w rachunkowości lub luk w systemie kontroli wewnętrznej.

Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta ma fundamentalne znaczenie dla inwestorów podejmujących decyzje ekonomiczne, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy w gospodarce pojawia się coraz więcej czynników niepewności oraz pojawiają się nowe ryzyka, często niezrozumiałe przez osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i wykształcenia. Stąd tytuł kampanii „Kto czyta sprawozdania, nie błądzi”. – podkreśla Marcin Obroniecki.

W udostępnionych komunikatach Polska Agencja Nadzoru Audytowego rekomenduje, aby przedsiębiorcy mający obowiązek poddawania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta korzystali z usług świadczonych wyłącznie przez uprawnione do tego podmioty – firmy audytorskie figurujące na liście firm audytorskich prowadzonej przez PANA. Lista firm audytorskich dostępna jest na stronie internetowej Agencji (https://pana.gov.pl/lista-firm-audytorskich/).

Więcej informacji dotyczącej kampanii można znaleźć na specjalnej stronie internetowej: https://pana.gov.pl/kampaniaspoleczna/

Skip to content