Decyzja rządu Szwajcarii o uznaniu systemu nadzoru audytowego w Polsce za równoważny

Decyzja rządu Szwajcarii o uznaniu systemu nadzoru audytowego w Polsce za równoważny

Polska Agencja Nadzoru Audytowego informuje, że z dniem 1 stycznia 2023 r. weszła w życie decyzja podjęta pod koniec poprzedniego roku przez rząd Szwajcarii o uznaniu obecnego systemu nadzoru audytowego w Polsce za równoważny ze szwajcarskim.

Zgodnie z informacją przekazaną przez szwajcarski Federalny Urząd Nadzoru Audytowego (FAOA) decyzja ta została podjęta m.in. w oparciu o dogłębną analizę udzielonych odpowiedzi, informacji oraz innych materiałów przekazanych przez PANA w pierwszej połowie 2022 r.

Decyzja ta może mieć znaczenie dla firm audytorskich świadczących usługi na rzecz niektórych podmiotów krajowych chcących prowadzić działalność w Szwajcarii. Zgodnie z informacją przekazaną przez FAOA, co do zasady firmy audytorskie spółek zagranicznych, których akcje i/lub obligacje są notowane na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych, wymagają licencji firmy audytorskiej będącej pod nadzorem państwa w Szwajcarii i podlegają bezpośredniemu nadzorowi FAOA. Jednakże, w oparciu o to uznanie, obowiązki licencyjne oraz dotyczące (bezpośredniego) nadzoru dla firm audytorskich spółek z siedzibą w Polsce nie będą miały zastosowania do firm już podlegających bezpośredniemu nadzorowi PANA. Należy jednak pamiętać, że firmy audytorskie, o których mowa, pozostają jednak cały czas pod jurysdykcją FAOA, a FAOA zastrzega sobie prawo do zażądania odpowiednich informacji lub dokumentów zgodnie z obowiązującymi ramami prawnymi.

PANA zwraca uwagę, że wszelkie pytania dotyczące wskazanych zagadnień, w tym prowadzenia jakiekolwiek działalności przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie zarejestrowane w Polsce na terenie Szwajcarii należy kierować bezpośrednio do Federalnego Urzędu Nadzoru Audytowego (FAOA).

PANA przypomina, że decyzja rządu Szwajcarii pozostaje bez wpływu na działalność firm audytorskich zarejestrowanych w tym państwie, które ewentualnie chciałyby prowadzić podobną działalność na terenie Polski. Wszelkie dotychczasowe wymogi pozostają bez zmian.

Skip to content