Szanowni Państwo,
Polska Agencja Nadzoru Audytowego informuje, że w ramach usprawnienia, a zarazem ułatwienia firmom audytorskim kontaktu z organem nadzoru, uruchamia informatyczny system Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA

Za pomocą systemu STREFA mogą Państwo składać następujące formularze:

  • roczne rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru,
  • informacja o zawartych umowach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)
  • rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego,
  • informacja o możliwości odmowy wydania opinii z badania ustawowego sprawozdania finansowego lub wydania negatywnej opinii lub wydania opinii z zastrzeżeniami.

Wychodząc naprzeciw obowiązkom sprawozdawczym firm audytorskich wynikającym z art. 51 ustawy o biegłych rewidentach¹, za pomocą systemu STREFA będzie m.in. udostępnione złożenie pierwszego elektronicznego formularza sprawozdania rocznego za 2020 r. Aktualne informacje znajdują się pod linkiem: https://pana.gov.pl/sprawozdanie-roczne/

Zachęcamy wszystkie firmy audytorskie do niezwłocznej rejestracji w celu sprawnego przebiegu komunikacji z Agencją i do bieżącego korzystania z systemu STREFA.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją użytkownika przed rozpoczęciem procesu rejestracji.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego, w celu poszerzenia zakresu komunikacji w obsłudze firm audytorskich, realizuje działania zmierzające do rozwoju systemu STREFA, o czym będziemy Państwa informować poprzez naszą stronę internetową oraz media społecznościowe.

¹Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1415)