Szanowni Państwo,

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) informuje, że w ramach usprawnienia, a zarazem ułatwienia firmom audytorskim kontaktu z organem nadzoru,  uruchamia w systemie Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFAnowy formularz:

 • Informacja o publikacji sprawozdania z przejrzystości

Zachęcamy wszystkie firmy audytorskie do zapoznania się z instrukcją użytkownika w celu sprawnego przebiegu komunikacji z Agencją i do bieżącego korzystania z systemu STREFA.

Więcej informacji związanych z uruchomionym formularzem znajduje się na pod linkiem: Informacja o publikacji sprawozdania z przejrzystości.

Przypominamy, że za pomocą systemu STREFA są również udostępnione dla Państwa następujące formularze:

 • wniosek o wpis na listę firm audytorskich
 • wniosek o zmianę (aktualizacja) danych na liście firm audytorskich
 • wniosek o skreślenie z listy firm audytorskich
 • roczne rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru,
 • informacja o zawartych umowach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)
 • rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego,
 • informacja o możliwości odmowy wydania opinii z badania ustawowego sprawozdania finansowego lub wydania negatywnej opinii lub wydania opinii z zastrzeżeniami.
 • sprawozdanie roczne o usługach na rzecz JZP
 • sprawozdanie roczne o usługach na rzecz jednostek innych niż JZP
 • informacja o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia   w danym oraz następnym roku kalendarzowym.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego, w celu poszerzenia zakresu komunikacji  w obsłudze firm audytorskich, nadal realizuje działania zmierzające do rozwoju systemu STREFA, o czym będziemy Państwa informować poprzez naszą stronę internetową oraz media społecznościowe.