Szanowni Państwo,

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) informuje, że w ramach usprawnienia, a zarazem ułatwienia firmom audytorskim kontaktu z organem nadzoru,  uruchamia w Systemie Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA – link do Strefy – nowe formularze:

  • aktualizacja danych firmy
  • informacja o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia   w danym oraz następnym roku kalendarzowym.


Zachęcamy wszystkie firmy audytorskie do zapoznania się z 
instrukcją użytkownika w celu sprawnego przebiegu komunikacji z Agencją i do bieżącego korzystania z systemu STREFA.

Więcej informacji związanych z uruchomionymi formularzami znajduje się na pod linkiem do formularza aktualizacji danych na liście  oraz pod linkiem do formularza informacji o prognozach.

Przypominamy, że za pomocą systemu STREFA mogą Państwo składać następujące formularze:

  • roczne rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru,
  • informacja o zawartych umowach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)
  • rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego,
  • informacja o możliwości odmowy wydania opinii z badania ustawowego sprawozdania finansowego lub wydania negatywnej opinii lub wydania opinii z zastrzeżeniami.
  • sprawozdanie roczne o usługach na rzecz JZP
  • sprawozdanie roczne o usługach na rzecz jednostek innych niż JZP


Polska Agencja Nadzoru Audytowego, w celu poszerzenia zakresu komunikacji  w obsłudze firm audytorskich, nadal realizuje działania zmierzające do rozwoju systemu STREFA, o czym będziemy Państwa informować poprzez naszą stronę internetową oraz media społecznościowe.