Zapraszamy przedstawicieli firm audytorskich na spotkanie w ramach roboczego dialogu

Zapraszamy przedstawicieli firm audytorskich na spotkanie w ramach roboczego dialogu

W czwartek 23 maja 2024 r. o godzinie 10:30 odbędzie się kolejne spotkanie online Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z przedstawicielami firm audytorskich. Zapraszamy na nie osoby reprezentujące wszystkie firmy audytorskie, bez względu na zakres prowadzonej działalności.

Celem spotkania będzie omówienie:

  • bieżących i planowanych działań Agencji;
  • wyzwań przed którymi stoją firmy audytorskie;
  • barier ograniczających prawidłowe funkcjonowanie rynku;
  • inicjatyw mających na celu rozwój rynku firm audytorskich i jego konkurencyjności;
  • możliwości wsparcia rozwoju innowacyjności firm audytorskich;
  • kolejnych działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania firm audytorskich.


Omówimy również inne zagadnienia zgłoszone przez uczestników spotkania, o ile będą się one pokrywać z ustawowymi kompetencjami Agencji.

Wydarzenie, zgodnie z wypracowaną formułą, nie będzie dotyczyć kwestii związanych z przeprowadzaniem kontroli, postępowaniami dyscyplinarnymi i administracyjnymi, interpretacją przepisów prawa i standardów wykonywania zawodu oraz tematów objętych obowiązkiem zachowania tajemnicy.

Rejestracja

Na spotkanie można rejestrować się za pomocą formularza zgłoszeniowego do wtorku 14 maja. Po tym terminie rejestracja nie będzie już możliwa.

W formularzu prosimy zaznaczyć zagadnienie, które Państwa zdaniem powinno zostać poruszone na wydarzeniu. Mogą Państwo również dopisać pytania do wybranych zagadnień oraz zgłosić inne tematy.

Link do formularza zgłoszeniowego: TUTAJ

Ze względów techniczno-organizacyjnych w spotkaniu będą mogły uczestniczyć wyłącznie osoby zarejestrowane, a daną firmę może reprezentować maksymalnie czterech przedstawicieli. W przypadku większej liczby zgłoszeń z tej samej firmy udział w nim będą mogły wziąć wyłącznie osoby, które jako pierwsze wypełniły i przesłały formularz.

Przewidywany czas wydarzenia to dwie godziny, z możliwością nieznacznego przedłużenia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Skip to content