Zakończyła się konferencja PANA „Ład korporacyjny 2021”

19 października br. odbyła się międzynarodowa konferencja online Ład korporacyjny 2021: jak wzmacniać zaufanie w gospodarce, zorganizowana przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (PANA).

Podczas 4 paneli 35 panelistów z Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i USA dyskutowało o ładzie korporacyjnym, jego znaczeniu i konieczności stosowania tych zasad przez przedsiębiorstwa. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele OECD, MF, MAP, KNF, KRBR, wykładowcy ALK, SGH i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przedstawiciele organizacji zrzeszających inwestorów, emitentów, biegli rewidenci oraz przedstawiciele świata biznesu. Omawiano stan stosowania zasad ładu korporacyjnego w Polsce, zagadnienia związane z raportowaniem czynników ESG, akcentowano istotną rolę audytorów w przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego przez przedsiębiorstwa oraz kwestię dobrych praktyk. We wszystkich panelach brali udział eksperci Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Konferencję poprzedziło wystąpienie prezesa PANA Marcina Obronieckiego:
Ład korporacyjny to pojęcie odwołujące się między innymi do przejrzystości sprawozdań finansowych, czyli coś, co ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Ma to szczególne znaczenie teraz, kiedy wychodzimy z okresu pandemii i na rynku pojawiają się niekiedy nowe trendy, często o charakterze spekulacyjnym. Rola biegłych rewidentów jest tutaj absolutnie zatem kluczowa” – powiedział prezes PANA.

Dyrektor departamentu finansów i przedsiębiorczości OECD Mathilde Mesnard zaprezentowała strategię organizacji w warunkach pandemii i realiach postpandemicznych. „Kryzys pokazał, że dużego znaczenia nabrały czynniki niefinansowe. W przyszłości będą akcentowane kwestie klimatu i ESG, wzrośnie rola interesariuszy”.

Konferencja była objęta honorowymi patronatami Ministerstwa Finansów, Rektora SGH i Rektora Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Nagranie z konferencji dostępne jest na kanale YouTube Agencji https://www.youtube.com/watch?v=OOMI155GjL

Skip to content