Wystąpienie Prezesa PANA Marcina Obronieckiego podczas Gali Jubileuszowej z okazji 30-lecia PIBR

Wystąpienie Prezesa PANA Marcina Obronieckiego podczas Gali Jubileuszowej z okazji 30-lecia PIBR

26 października br. w Warszawie odbyła się Gala Jubileuszowa organizowana przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów z okazji 30-lecia samorządu biegłych rewidentów. Podczas uroczystości okolicznościowe przemówienie otwierające wygłosił Marcin Obroniecki, prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

W związku z trzydziestą rocznicą powstania zawodu biegłego rewidenta jak również samorządu zawodowego, Polska Izba Biegłych Rewidentów ustanowiła bieżący rok Rokiem Biegłego Rewidenta. Zwieńczeniem całorocznych obchodów była uroczysta gala, która odbyła się 26 października, w hotelu Bellotto w Warszawie.

Podczas uroczystości okolicznościowe przemówienie wygłosił Marcin Obroniecki, prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. W swoim wystąpieniu podkreślił on fundamentalne znaczenie zawodu biegłego rewidenta, oraz cele, które stoją  przed organami odpowiedzialnymi za rynek audytorski w Polsce, w szczególności budowania zaufania oraz bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Jak podkreślił Marcin Obroniecki, nie zostaną one spełnione bez odpowiedniego funkcjonowania samorządu zawodowego biegłych rewidentów.

Samorząd w ciągu 30 minionych lat przeszedł długą drogę. Każda organizacja przechodzi przez proces doskonalenia, który ciągle musi stawiać czoła nowym wyzwaniom – musi patrzeć wstecz, umiejętnie wykorzystywać pozytywne doświadczenia, ale również akceptować istnienie błędów i te błędy naprawiać” – powiedział prezes PANA.

Prezes PANA podkreślił również, że rola biegłych rewidentów będzie szczególnie ważna w nadchodzących czasach w związku z coraz bardziej trudnym i skomplikowanym otoczeniem gospodarczym i pojawianiem się nowych ryzyk z punktu widzenia polskich obywateli, w tym inwestorów, deponentów i przedsiębiorców.

Receptą na przetrwanie nadchodzących trudnych czasów jest sięganie do fundamentów oraz wzmożone budowanie zaufania i bezpieczeństwa. Taki cel muszą stawiać sobie codziennie biegli rewidenci w swojej pracy, podobna idea musi też przyświecać samorządowi zawodowemu biegłych rewidentów, który jak wiele podobnych organów nie istnieje sam dla siebie, lecz zmierza do pewnego celu i realizuje określone zadania dla dobra wspólnego” – podkreślał prezes PANA.

                                             

Skip to content