Ukazał się pierwszy numer Rocznika Audytu i Rachunkowości

Ukazał się pierwszy numer Rocznika Audytu i Rachunkowości

Polska Agencja Nadzoru Audytowego prezentuje pierwszy numer Rocznika Audytu i Rachunkowości – czasopisma naukowego, którego misją jest prezentowanie wiedzy z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania oraz prawa.

– Mam nadzieję, że z czasem Rocznik Audytu i Rachunkowości stanie się rozpoznawalną platformą dzielenia się wiedzą, wynikami badań i koncepcjami, które w różny sposób, z różną siłą i tempem, w różnym zakresie, mogą stać się przyczynkiem do kształtowania rozwiązań systemowych dobrze służących bezpieczeństwu obrotu gospodarczego, w którym ważną rolę wypełniają audytorzy i osoby zajmujące się rachunkowością – mówi prof. Anna Karmańska, redaktor naczelna czasopisma.

– Liczę na to, że w inauguracyjnym numerze Rocznika dostrzeżecie Państwo potencjał rozwojowy. Zachęcam również, w imieniu całego Zespołu Redakcyjnego i Rady Programowej Rocznika, do współtworzenia kolejnych numerów pisma – dodaje prof. Anna Karmańska.

W pierwszym wydaniu Rocznika Audytu i Rachunkowości (2023) znajduje się siedem artykułów o charakterze naukowym lub popularno-naukowym. Ich spektrum zagadnieniowe jest urozmaicone. Każdy artykuł przedstawia cel przyświecający podjęciu tytułowego zagadnienia, zastosowaną metodykę badawczą lub analityczną, kluczowe ustalenia i ich wartość poznawczą, a także ograniczenia badawcze. W tym numerze znajdują się również cztery teksty o charakterze recenzji, rekomendacji, resume bądź relacji.

Więcej informacji na stronie internetowej czasopisma: https://pana.gov.pl/czasopismo

Mateusz Dziób

https://pana.gov.pl

Skip to content