Udział zastępcy prezesa PANA w Gali Rankingu Audytorów oraz Rankingu Audytorów Spółek Giełdowych „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”

Udział zastępcy prezesa PANA w Gali Rankingu Audytorów oraz Rankingu Audytorów Spółek Giełdowych „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”

Justyna Adamczyk, zastępca prezesa PANA uczestniczyła w Gali Rankingu Audytorów oraz Rankingu Audytorów Spółek Giełdowych „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”.

W imieniu własnym i prezesa Jacka Gdańskiego gratuluję wszystkim laureatom XXIII Rankingu Audytorów Rzeczpospolitej. Mam nadzieję, że te wyróżnienia staną się inspiracją do tego, aby nieustannie podnosić jakość świadczonych usług. Bowiem od jej poziomu zależy jakość sprawozdań finansowych, która jest ważna zarówno dla ich odbiorców jak i całego rynku, a w szerszej perspektywie ma również wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego – powiedziała Justyna Adamczyk.

Wydarzenie odbyło się 18 kwietnia 2024 r. w Warszawie.

Skip to content