Udział prezesa PANA w debacie „Raportowanie niefinansowe. Nowy obszar rozwoju czy ryzyko dla branży audytorskiej?” dziennika Rzeczpospolita

Udział prezesa PANA w debacie „Raportowanie niefinansowe. Nowy obszar rozwoju czy ryzyko dla branży audytorskiej?” dziennika Rzeczpospolita

Prezes PANA Jacek Gdański wziął udział w debacie „Raportowanie niefinansowe. Nowy obszar rozwoju czy ryzyko dla branży audytorskiej?” organizowanej przez dziennik Rzeczpospolita.

Jesteśmy w okresie, w którym przygotowujemy się do gruntownej zmiany. Oznacza to dużo pracy przed środowiskiem firm audytorskich i samorządem biegłych rewidentów. Przed nami budowanie zasobów, zwiększanie kompetencji i promowanie edukacji w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju. W tych procesach Agencja będzie aktywnie uczestniczyć – powiedział prezes PANA.

Jacek Gdański poinformował, że pierwszym kamieniem milowym wdrożenia sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w Polsce będzie implementacja unijnej dyrektywy CSRD do polskiego porządku prawnego, co ma nastąpić do 6 lipca br. Dyrektywa ta zobowiązuje określone kategorie przedsiębiorstw do przedstawiania sprawozdawczości niefinansowej w zakresie zrównoważonego rozwoju, uprawnia również biegłych rewidentów oraz firmy audytorskie do atestowania tej sprawozdawczości. Zdaniem prezesa PANA, kolejnym etapem tego procesu będzie opublikowanie przez zobowiązanych do tego 150 podmiotów swoich sprawozdań, w których zawarte będą dane wymagane nową dyrektywą.

Szef PANA podkreślił znaczenie edukacji w procesie wdrażania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju do przepisów polskiego prawa. Mówił również o okresie przejściowym, który zakończy się najwcześniej w październiku 2026 r. Wtedy ma nastąpić ujednolicenie przez Komisję Europejską wymagań w kwestii atestacji sprawozdawczości ESG. Do tego czasu kraje członkowskie będą samodzielnie określać standardy i procedury dotyczące zielonej atestacji. Zdaniem Jacka Gdańskiego najlepszym rozwiązaniem w tym okresie byłoby wypracowanie dobrego i przejrzystego standardu krajowego. Oznajmił, że PANA będzie wspierać proces dochodzenia do tej jednolitości w atestowaniu, także poprzez podnoszenie świadomości uczestników rynku. W związku z tym w nadchodzących miesiącach odbędą się rozmowy PANA z tymi uczestnikami.

Jacek Gdański stwierdził, że odpowiedzialność za wdrożenie dyrektywy CSRD spoczywa na wszystkich uczestnikach rynku. – Przygotowania powinni poczynić nie tylko klienci firm audytorskich, ale też same firmy i biegli rewidenci. Zwracamy uwagę na konieczność zapewnienia odpowiednich zasobów i strategii przygotowawczych w firmach audytorskich. Nowe wyzwania nie ominą też PANA – kontynuujemy budowanie zespołu ekspertów i wypracowujemy odpowiednie procedury i standardy nadzorcze. Wierzę, że dzięki odpowiedniemu podejściu i zaangażowaniu rynku poradzimy sobie z tym nowym obszarem – mówił prezes PANA.

Przeczytaj relację „Rzeczpospolitej” z debaty (link)

Skip to content