Udział PANA w debacie Okrągły Stół Zrównoważonej Transformacji Gospodarczej

Udział PANA w debacie Okrągły Stół Zrównoważonej Transformacji Gospodarczej

Bogusław Budziński z Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wziął udział w ogólnopolskiej debacie pn. Okrągły Stół Zrównoważonej Transformacji Gospodarczej. Odbyła się ona 8 kwietnia w Warszawie, w ramach ESG & Sustainability Forum Go to the Future 2024, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie ESG wspólnie z dziennikiem Rzeczpospolita i Polską Agencją Prasową.

Podczas spotkania Bogusław Budziński przestawił rolę PANA w systemie audytowania raportów ESG  oraz najważniejsze wyzwania w tym zakresie, stojące przed Agencją w najbliższych miesiącach.

Najważniejsze zagadnienia:

  • Raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju będzie podlegało atestacji i w tym zakresie trwają obecnie w IAASB prace nad wypracowaniem globalnego standardu atestacji sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, tj. ISSA 5000. Będzie on podstawą wypracowania unijnego standardu atestacji ESG.
  • Standard unijny będzie wydany przez Komisję Europejską w IV kwartale 2026 r. Będzie on umożliwiał polskim podmiotom przeprowadzanie atestacji dającej ograniczoną pewność (limited assurance). W kolejnym etapie Komisja Europejska wyda do października 2028 r. standard atestacji dającej wystarczającą pewność (reasonable assurance).
  • Rolą PANA będzie nadzorowanie, w granicach określonych przepisami implementującymi Dyrektywę CSRD, podmiotów przeprowadzających atestację sprawozdawczości ESG, w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczenia tej usługi.
  • PANA sprawuje również nadzór nad przyjmowaniem w Polsce standardów atestacji. Agencja jest zaangażowana w dialog z Polską Izbą Biegłych Rewidentów, która wypracowuje obecnie rozwiązania pomostowe, które mają regulować sposób świadczenia usługi atestacji w okresie przejściowym, przed przyjęciem standardów unijnych.
  • Audytorów w procesie atestacji ESG będą wspierali eksperci, posiadający wiedzę i kompetencje techniczne w obszarach objętych standardami sprawozdawczości ESG.

W debacie udział wzięli przedstawiciele instytucji publicznych, rynku i inne podmioty zainteresowane transformacją w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz raportowaniem ESG.

Skip to content