Spotkanie przedstawicieli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Spotkanie przedstawicieli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

W środę, 22 maja odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

W spotkaniu, które odbyło się w biurze Zarządu Głównego SKwP udział wzięli – Jacek Gdański, prezes i Anna Gałęzowska, dyrektor Biura Prezesa z Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego oraz członkowie Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – dr hab. Stanisław Hońko, prezes; dr hab. Grażyna Voss, wiceprezes;  dr Paweł Zieniuk, wiceprezes, Leszek Lewandowicz, sekretarz oraz Ewa Komorowska, skarbnik.

Podczas spotkania rozmawiano o możliwościach współpracy między SKwP i PANA w zakresie:

  • prowadzenia działań edukacyjnych skierowanych do przedstawicieli zawodów związanych z rachunkowością – biegłego rewidenta oraz księgowego;
  • powadzenia działań promocyjnych tych zawodów.

Omówiono również stan przygotowań środowiska księgowych i biegłych rewidentów do raportowania i atestacji zrównoważonego rozwoju.

PANA i SKwP planują w najbliższym czasie podpisać porozumienie określające zakres współpracy.

Skip to content