Spotkania online z przedstawicielami firm audytorskich – 16.12.2021 r. (“JZP”) oraz 13.01.2022 r. (“nieJZP”)

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej ,,Agencja’’) zaprasza na kolejny cykl spotkań zapoczątkowany we wrześniu br. z przedstawicielami firm audytorskich w celu wypracowania płaszczyzny roboczego dialogu w nowych warunkach gospodarczych w zakresie określonym ustawą, aby móc odpowiednio wcześnie reagować na sygnały płynące z rynku o możliwościach zaistnienia negatywnych trendów, utrudnień lub barier.

Pierwsze spotkanie online w dniu 30 września br. w którym wzięli udział przedstawiciele prawie 300-tu firm dało możliwość wstępnego zapoznania się z wyzwaniami przed jakimi stoją podmioty chcące świadczyć usługi audytorskie najwyższej jakości oraz barierami ograniczającymi prawidłowe funkcjonowanie rynku.

W celu dalszego pogłębienia tej tematyki o zagadnienia związane ze specyfiką prowadzonej działalności Agencja ponownie zaprasza na potkania w formule online w następujących terminach:

I. Pierwsze spotkanie odbędzie się 16 grudnia br. o godzinie 10:30. Zapraszamy na nie osoby reprezentujące firmy audytorskie badające sprawozdania finansowe jednostek zainteresowania publicznego (,,JZP’’).

Rejestracja na spotkanie możliwa jest przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym należy oznaczyć zagadnienie, którego temat chcielibyście Państwo, aby został poruszony podczas spotkania oraz dopisać własne pytania do wybranych zagadnień. Możliwe jest również uzupełnienie kwestii zgłoszonych wcześniej podczas rejestracji na pierwsze spotkanie.  Istnieje także możliwość dopisania dodatkowych zagadnień, niewymienionych w formularzu.

Zarejestruj się i zadaj interesujące Cię pytania na: https://forms.gle/h3nttJbrdCVRwg5G9 (wybierz ctrlkliknij w link lub skopiuj link i otwórz go w przeglądarce)

Formularz jest aktywny do 6 grudnia br. – zgłoszenia przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

II. Drugie spotkanie odbędzie się 13 stycznia 2022 r. o godzinie 10:30. Zapraszamy na nie osoby reprezentujące firmy audytorskie, które nie badają sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego (,,nieJZP’’).

Rejestracja na spotkanie możliwa jest przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym należy oznaczyć zagadnienie, którego temat chcielibyście Państwo, aby został poruszony podczas spotkania oraz dopisać własne pytania do wybranych zagadnień. Możliwe jest również uzupełnienie kwestii zgłoszonych wcześniej podczas rejestracji na pierwsze spotkanie. Istnieje także możliwość dopisania dodatkowych zagadnień, niewymienionych w formularzu.

Zarejestruj się i zadaj interesujące Cię pytania na: https://forms.gle/v92oCcdb3pEa2MpP7 (wybierz ctrlkliknij w link lub skopiuj link i otwórz go w przeglądarce)

Formularz jest aktywny do 3 stycznia 2022 roku – zgłoszenia przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Tematyka obu spotkań dotyczyć będzie następujących zagadnień rozpatrywanych oddzielnie z punktu widzenia firm audytorskich badających i niebadających sprawozdań finansowych JZP:

  1. Inicjatywy mające na celu rozwój rynku firm audytorskich.
  2. Możliwości wsparcia rozwoju innowacyjności firm audytorskich.
  3. Inicjatywy sprzyjające konkurencyjności rynku firm audytorskich.
  4. Potrzeba dalszych działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania firm audytorskich.
  5. Inne o ile mieszczą się w ustawowo określonym zakresie działań Agencji.

Uwaga: zagadnienia związane z przeprowadzaniem kontroli, postępowań dyscyplinarnych i administracyjnych, interpretacją przepisów prawa i standardów wykonywania zawodu czy objęte obowiązkiem zachowania tajemnicy nie będą przedmiotem spotkania.

Ze względów techniczno-organizacyjnych w spotkaniu będą mogły uczestniczyć wyłącznie osoby zarejestrowane, a daną firmę może reprezentować tylko jeden przedstawiciel. W przypadku większej liczby zgłoszeń z tej samej firmy uwzględniane będzie pierwsze zgłoszenie. Dziękujemy za zrozumienie.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w planowanych spotkaniach.

Laura Jastrzębska

https://pana.gov.pl

Skip to content