PANA podzieliła się doświadczeniami z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad rynkiem audytorskim w krajach Bałkanów Zachodnich w ramach programu Banku Światowego

PANA podzieliła się doświadczeniami z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad rynkiem audytorskim w krajach Bałkanów Zachodnich w ramach programu Banku Światowego

Od 3 do 4 października 2023 roku w Warszawie miało miejsce wydarzenie o charakterze edukacyjnym zorganizowane wspólnie z Centrum ds. Reformy Raportowania Finansowego Banku Światowego. Jego tematem były “Dobre praktyki w nadzorze audytowym oraz egzekwowaniu przepisów: Obserwacje Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego”. 

Spotkanie, które było bezpłatne dla beneficjentów odbyło się w ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Reform Rachunkowości i Instytucjonalnego Wzmocnienia Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Droga do Europy (Road to Europe – Program of Accounting Reform and Institutional Strengthening for Small and Medium Enterprises – REPARIS for SMEs), który ma wspierać reformy strukturalne w krajach Bałkanów Zachodnich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Czarnogóra, Macedonia Północna i Serbia). W trakcie spotkania, w którym uczestniczyło kilkudziesięciu gości z zagranicy poza sesjami z udziałem ekspertów z PANA przewidziano sesje tematyczne z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów oraz Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Cel wydarzenia został przypomniany w części początkowej, którą otworzyli wspólnie przedstawiciele Banku Światowego i PANA.

Organy nadzoru audytowego dbają o bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. W przeszłości pomoc techniczna z Banku Światowego wspierała reformy rachunkowości i audytu w Polsce. Jestem wdzięczny, że obecnie PANA wspiera państwa Bałkanów Zachodnich w ustanawianiu silnych systemów nadzoru, co jest kluczowym elementem dla przyszłych członków UE – podkreślił Marcus Heinz, Przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie.

Jesteśmy tutaj, aby podzielić się doświadczeniami w budowaniu nowoczesnego nadzoru audytowego, który jest w stanie elastycznie i szybko reagować na wyzwania i odpowiadać na zmiany w otoczeniu gospodarczym i społecznym. Cieszymy się, że możemy wziąć udział w takiej inicjatywie, ponieważ troska o bezpieczeństwo obrotu gospodarczego na naszym kontynencie wychodzi poza obecne ramy UE – wskazał na początku swojej wypowiedzi Prezes PANA Marcin Obroniecki. W dalszej części przypomniał on również, że zapewnienie odpowiedniej jakości i rzetelności badań sprawozdań finansowych pozostaje dużym wyzwaniem, a różnych problemów nie da się rozwiązać bez sprawnie działającego nadzoru audytowego, który stoi na straży interesu publicznego. Wiarygodna informacja finansowa jest ważna nie tylko dla inwestorów, ale również dla szeregu organów państwowych, które na jej podstawie prognozują, planują i realizują politykę gospodarczą, fiskalną i monetarną. Prawidłowy audyt przyczynia się również do tego, że przedsiębiorcy prawidłowo rozliczają się z danin publiczno-prawnych – mówił prezes PANA. 

Organizacja podobnych wydarzeń i spotkań służy realizacji zadań ustawowych oraz przyczynia się do wzrostu rozpoznawalności PANA na arenie międzynarodowej. W związku z tym inicjatywy takie będą podejmowane również w przyszłości.

Skip to content