Marcin Obroniecki w „Rzeczpospolitej”: Opór to nieodłączna część zmian

Marcin Obroniecki w „Rzeczpospolitej”: Opór to nieodłączna część zmian

Celem nowych przepisów jest przeciwdziałanie przestępczości finansowej. Pomimo, że przepisy dotyczą audytorów, to są one w interesie całego społeczeństwa – mówił Marcin Obroniecki, prezes PANA w wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej”.

Zdaniem prezesa PANA zmiany dotyczące biegłych rewidentów zawarte w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji są podyktowane interesem społecznym. Poinformował, że w postępowaniach o skreślenie z urzędu firmy audytorskiej Agencja praktycznie nigdy nie otrzymuje dokumentacji, a przepisy wyeliminują możliwość nieuprawnionego ingerowania w treść akt co jest w szczególności istotne w przypadku przeciwdziałania piramidom finansowym. „Tu zwłaszcza nasuwa się refleksja, że niepokój a nawet strach, uzasadniony, jest udziałem tych firm audytorskich, które działają nierzetelnie czy wręcz nieuczciwie” – mówił Marcin Obroniecki.

Prezes PANA stwierdził, że wiele informacji pojawiających się w debacie publicznej dotyczących wspominanych zmian należy zaliczyć do tzw. fake news, które „służą jako narzędzie wywierania emocjonalnej presji w procesie tworzenia prawa”. Informacje te pochodzą zwłaszcza od samorządu zawodowego biegłych rewidentów. Przykładem takiego fake newsa jest domniemane niebezpieczeństwo wykorzystania wiedzy zawartej w dokumentacji badania do różnych celów, nawet niezwiązanych z samym audytem.

„Po pierwsze projekt wprost mówi, że archiwizowane w nowy sposób dokumenty będą wykorzystywane przez Agencję wyłącznie na potrzeby kontroli oraz do działań pokontrolnych. Po drugie, Agencja działa na podstawie i w ramach obowiązującego prawa, a zasady przekazywania informacji regulują bardzo szczegółowe przepisy ustawy o biegłych rewidentach dotyczące tajemnicy. Po trzecie, to zauważę, że obecnie dokumentacje z badania największych polskich firm są m.in. w posiadaniu ponadnarodowych i nieprzypadkowo chyba nienotowanych nigdzie na giełdzie firm audytorskich z tzw. wielkiej czwórki – czy to naprawdę nikomu w takim razie nie przeszkadza?” – pytał Marcin Obroniecki.

Prezes PANA przypomniał, że podobne rozwiązania z zakresu cyfryzacji sektora finansów i audytu już funkcjonują. Zaliczyć należy do nich m.in. uruchomioną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów aplikację „Kompas 2.0” pozwalającą na przeprowadzanie badania sprawozdania finansowego i gromadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej oraz Krajowy System e-Faktur.

Link do wywiadu na portalu rp.pl

Skip to content