preloader
 Komunikat po XXIII posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Komunikat po XXIII posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

22 września 2021 r. odbyło się XXIII posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)1. W posiedzeniu Rady Agencji uczestniczyli:

 1. Marcin Obroniecki – Prezes Agencji
 2. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
 3. Aleksandra Ostapiuk – Członek Rady Agencji, 
 4. Katarzyna Przewalska – Członek Rady Agencji,
 5. Joanna Wielgórska – Leszczyńska – Członek Rady Agencji,
 6. Magdalena Wysocka – Członek Rady Agencji
 7. Tomasz Janik – Członek Rady Agencji,
 8. Jacek Fotek – Członek Rady Agencji.
 9. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji

Na posiedzeniu Rada Agencji, w związku ze sprawowanym nadzorem nad samorządem zawodowym biegłych rewidentów (Polską Izbą Biegłych Rewidentów), podjęła:

 • uchwałę nr 33/I/2021 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa:
  • nr 1723/26a/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego Krakowskiego Ośrodka Szkolenia Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie oraz nadania jej statutu,
  • nr 1726/26a/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie przekazania do Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego listy biegłych rewidentów, którzy w roku 2020 nie dopełnili obowiązku obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów,
  • nr 1727/26a/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie przekazania do Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego listy biegłych rewidentów, którzy w 3-letnim cyklu rozliczeniowym 2018-2020 nie dopełnili obowiązku obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów,
  • nr 1728/26a/2021 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie odstąpienia od procedury przetargowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dostawcą,
  • nr 1801/27a/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie wystąpienia do Krajowej Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli doraźnej w Regionalnym Oddziale Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie,
  • nr 1802/27a/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie wystąpienia do Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów w przedmiocie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej, 

Po dokonaniu analizy ww. uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nie znaleziono przesłanek do ich zaskarżenia, na podstawie art. 103 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415), do sądu administracyjnego. 

Podczas posiedzenia Rady Agencji omówiono zagadnienia związane z przeprowadzaniem przez Agencję kontroli w firmach audytorskich.

¹W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków Rady Agencji, posiedzenie odbyło się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział w posiedzeniu

Arkadiusz Skotnicki

https://www.pana.gov.pl

Skip to content