Komunikat po V posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego II kadencji

Komunikat po V posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego II kadencji

13 maja 2024 r., na podstawie art. 94l ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015, ze zm.), odbyło się V posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) drugiej kadencji[1]. W posiedzeniu uczestniczyli:

  1. Jacek Gdański – Prezes Agencji,
  2. Joanna Stachura – Członek Rady Agencji,
  3. Marta Niżałowska-Pactwa – Członek Rady Agencji,
  4. Marcin Mikołajczyk – Członek Rady Agencji,
  5. Magdalena Wysocka – Członek Rady Agencji,
  6. Wojciech Kutyła – Członek Rady Agencji,
  7. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – Członek Rady Agencji,
  8. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji,
  9. Adam Młodkowski – Członek Rady Agencji.

Rada Agencji omówiła zaproponowane przez Agencję propozycje uwag i zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (UC14).

Stanowisko Agencji, uzgodnione na posiedzeniu Rady Agencji, zostanie przekazane do Ministerstwa Finansów w procesie konsultacji oraz opublikowane na stronie internetowej Agencji do 20 maja 2024 r.

[1] W posiedzeniu Rady Agencji zapewniony został udział przy użyciu środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przekazywanie obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym.

Skip to content