Komunikat po głosowaniu obiegowym Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Działając na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu działania Rady Agencji, w związku z art. 94m ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015, ze zm.) 28 grudnia 2023 r. Rada Agencji podjęła w trybie obiegowym uchwałę:

  • nr 49/I/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 240/8a/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (link do uchwały).

Mateusz Dziób

https://pana.gov.pl

Skip to content