Kolejne spotkanie z przedstawicielami firm audytorskich w maju br.

Kolejne spotkanie z przedstawicielami firm audytorskich w maju br.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej ,,Agencja’’) zaprasza na kolejne spotkanie w formule online z przedstawicielami firm audytorskich w ramach utrzymywania roboczego dialogu. Głównym celem spotkania jest podzielenie się przydatnymi informacjami na temat bieżących i planowanych działań Agencji w zakresie określonym ustawą oraz wymiana poglądów na temat wyzwań przed jakimi stoją podmioty chcące świadczyć usługi audytorskie najwyższej jakości oraz możliwości pojawienia się barier ograniczających prawidłowe funkcjonowanie rynku.

Tematyka spotkania zgodnie z wcześniej wypracowaną formułą dotyczyć będzie następujących zagadnień:

  1. Bariery ograniczające prawidłowe funkcjonowanie rynku firm audytorskich.
  2. Inicjatywy mające na celu rozwój rynku firm audytorskich.
  3. Możliwości wsparcia rozwoju innowacyjności firm audytorskich.
  4. Inicjatywy sprzyjające konkurencyjności rynku firm audytorskich.
  5. Potrzeba dalszych działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania firm audytorskich.
  6. Inne o ile mieszczą się w ustawowo określonym zakresie działań Agencji.

Uwaga: zagadnienia związane z przeprowadzaniem kontroli, postępowań dyscyplinarnych i administracyjnych, interpretacją przepisów prawa i standardów wykonywania zawodu czy objęte obowiązkiem zachowania tajemnicy nie będą przedmiotem spotkania.

Spotkanie odbędzie się 25 maja br. o godzinie 10:30. Zapraszamy na nie osoby reprezentujące wszystkie firmy audytorskie, bez względu na zakres i rodzaj prowadzonej działalności. 

Rejestracja na to spotkanie możliwa jest przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym należy wskazać zagadnienia, które chcielibyście Państwo, aby zostały w szczególny sposób poruszone podczas spotkania oraz można dopisać własne pytania do wybranych zagadnień. Istnieje także możliwość dopisania zagadnień niewymienionych w formularzu.

Zarejestruj się i zadaj interesujące Cię pytania na: https://forms.gle/zRUsETNPkF9rKJ8K9  (wybierz ctrl i kliknij w link lub skopiuj link i otwórz go w przeglądarce).

Formularz będzie aktywny do 15 maja br. – zgłoszenia przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Ze względów techniczno-organizacyjnych w spotkaniach będą mogły uczestniczyć wyłącznie osoby zarejestrowane, a daną firmę na spotkaniu powinien co do zasady reprezentować tylko jeden przedstawiciel. W przypadku większej liczby zgłoszeń z tej samej firmy i ograniczeń technicznych uwzględniane będą pierwsze zgłoszenia. Dziękujemy za zrozumienie.

Przewidywany czas spotkania to dwie godziny, z możliwością nieznacznego przedłużenia.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w planowanym spotkaniu.

Aleksandra Siess

https://pana.gov.pl

Skip to content