I Posiedzenie Rady Agencji PANA

Omówienie działań Rady, przyjęcie regulaminu Rady, sposób funkcjonowania nadzoru publicznego – to główne punkty pierwszego posiedzenia Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA), które odbyło się 24 lutego br. 
Podczas posiedzenia członkowie Rady PANA m.in.:
  • zatwierdzili uchwałę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 823/9/2020 z 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2020 r. (link);
  • przyjęli informację Agencji w sprawie uchwał KRBR dot. wpisów do rejestru biegłych rewidentów i na listę firm audytorskich;
  • zaakceptowali Politykę i Procedury przeprowadzenia kontroli PANA (link).
Członkowie Rady dyskutowali też o tematach doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów na 2021 r.
II posiedzenie Rady PANA zaplanowano na 25 marca 2020 r.
Skip to content