Głos PANA w trakcie webinarium o projekcie ustawy wdrażającej CSRD

Głos PANA w trakcie webinarium o projekcie ustawy wdrażającej CSRD

Bogusław Budziński, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej PANA zabrał głos w panelu podczas webinarium prezentującego projekt ustawy wdrażającej dyrektywę CSRD do polskiego porządku prawnego. Wydarzenie było zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Bogusław Budziński mówił o roli PANA w kontekście zaangażowania firm audytorskich i samorządu biegłych rewidentów w atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Zaangażowanie PANA we wdrożenie CSRD i atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju wynika z jej misji. Zadaniem PANA jest podejmowanie działań prowadzących do wysokiej jakości badań sprawozdań finansowych oraz usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe i usług pokrewnych. Wiąże się z tym wzmacnianie wiarygodności tych badań i usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie. Dziękujemy za opublikowanie kompleksowej regulacji implementującej dyrektywę. Daje ona nadzieję na to, że proces wdrożenia CSRD w Polsce będzie przebiegał bardzo sprawnie – mówił zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej PANA.

Przedstawiciel PANA podkreślił, że z punktu widzenia Agencji kluczowe są cztery obszary:

  • odpowiednia legislacja;
  • edukacja biegłych rewidentów w zakresie atestacji sprawozdań zrównoważonego rozwoju;
  • przyjęcie krajowego standardu atestacji w tym zakresie;
  • poziom przygotowania firm audytorskich.

Bogusław Budziński zaznaczył, że PANA będzie prowadzić dialog z  nadzorowanymi podmiotami i samorządem biegłych rewidentów w celu osiągnięcia jak najlepszej synergii w procesie wdrożenia dyrektywy CSRD.

Skip to content