Ankiety związane z zawodem biegłego rewidenta – komunikat Ministerstwa Finansów

Ankiety związane z zawodem biegłego rewidenta – komunikat Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów we współpracy z Polską Agencją Nadzoru Audytowego, Polską Izbą Biegłych Rewidentów, Komisją Egzaminacyjną dla kandydatów na biegłych rewidentów opracowało ankiety związane z zawodem biegłego rewidenta.

Od kilku lat zauważalne jest coraz mniejsze zainteresowanie wyborem ścieżki kariery w zawodzie biegłego rewidenta. Z uwagi na istotne znaczenie tej profesji dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego chcemy zatrzymać i odwrócić ten trend.

Ministerstwo Finansów we współpracy z Polską Agencją Nadzoru Audytowego (PANA), Polską Izbą Biegłych Rewidentów (PIBR), Komisją Egzaminacyjną dla kandydatów na biegłych rewidentów (KE) opracowało szereg ankiet adresowanych do różnych grup respondentów, które są odrębnie dystrybuowane do:

  • firm audytorskich – za pośrednictwem PANA,
  • biegłych rewidentów – za pośrednictwem PIBR,
  • kandydatów na biegłych rewidentów – za pośrednictwem KE,
  • klientów firm audytorskich, których sprawozdanie finansowe podlegało badaniu – w ramach serwisu MF.

Odpowiedzi uzyskane w wyniku przeprowadzonych badań ankietowych zostaną wykorzystane do opracowania koncepcji wspierającej dostęp do zawodu biegłego rewidenta. Koncepcja ta będzie stanowić podstawę przyszłych zmian zarówno w zakresie przepisów prawnych, jak i działań operacyjnych, mających na celu zwiększenie zainteresowania zdobywaniem kwalifikacji niezbędnych do wykonywania tej profesji.

Ankiety są w pełni anonimowe. Aby wypełnić kwestionariusz adresowany do firm audytorskich wystarczy skorzystać z linku:  ANKIETA DLA FIRM AUDYTORSKICH

Odpowiedzi będą wykorzystane przez Ministerstwo Finansów wyłącznie w celach analitycznych. Wyniki badania ankietowego zostaną opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Termin wypełnienia ankiet upływa 31 października br.

Pełna treść komunikatu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: LINK 
Skip to content