Jacek Gdański prezesem PANA

Jacek Gdański prezesem PANA

Minister Finansów powołał na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Jacka Gdańskiego.

Ukończył skandynawistykę na Uniwersytecie Gdańskim. Jest również absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, podyplomowych studiów w zakresie zarządzania ryzykiem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu Real Estate Economics and Finance w The London School of Economics and Political Science (LSE).

W latach 1999-2007 pracował w Ministerstwie Finansów jako radca ministra i zastępca dyrektora Departamentu Rachunkowości. Był menedżerem w instytucjach publicznych oraz spółkach prawa handlowego. Pełnił funkcję zastępcy prezesa Zarządu ds. Finansowych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Był prezesem zarządu Polski Gaz TUW oraz członkiem zarządu PHN S.A. Zasiadał także w radach nadzorczych oraz komitetach audytu jednostek zaufania publicznego.

Jest biegłym rewidentem. Był członkiem Komisji Nadzoru Audytowego (2017-2020) oraz członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości (I, II i III kadencja).

Szachowy arcymistrz międzynarodowy FIDE, wielokrotny reprezentant i mistrz Polski w szachach. Biegle włada językiem angielskim, rosyjskim i szwedzkim.

Mateusz Dziób

https://pana.gov.pl

Skip to content