Informacja o zawartych umowach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) firmy audytorskiej

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: Agencja) przypomina o obowiązku wynikającym z art. 53 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415), tj. zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.

Formularz informacyjny zgłoszenia zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) – wzór OC można składać do Agencji elektronicznie za pomocą Systemu Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA, bądź na adres e-mail: oc@pana.gov.pl po skorzystaniu z instrukcji podpisywania i wysyłania dokumentów drogą elektroniczną /instrukcja wysyłania dokumentów/, lub na adres korespondencyjny Agencji.

Agencja zachęca do korzystania z systemu STREFA w zakresie przekazywania informacji.

Laura Jastrzębska

https://pana.gov.pl

Skip to content