Dla rynku


Sprawozdanie Komisji Europejskiej w sprawie zmian na unijnym rynku świadczenia usług w zakresie badań ustawowych na rzecz jednostek interesu publicznego, przygotowane na podstawie art. 27 rozporządzenia (UE) nr 537/2014

Zrozumienie kontroli wewnętrznej w okresie pandemii COVID-19

Komunikat w sprawie konsekwencji brexitu dla firm audytorskich i odbiorców ich usług

Planowanie badania ryzyka oszustwa w okresie pandemii COVID-19

Komunikat w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w roku 2021

Jak przygotować się do badania za rok 2020

Komunikat w sprawie przekazywania przez firmy audytorskie informacji o przychodach prognozowanych na lata 2020 i 2021

Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru za trzeci i czwarty kwartał 2020 roku

Przypomnienie o konieczności dostosowania Systemów Wewnętrznej Kontroli Jakości do zmian w ustawie o biegłych rewidentach do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Wywiad z Agnieszką Baklarz, dyrektor w Departamencie Kontroli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego dla Dziennika Gazety Prawnej (3.08.2020)

Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru za drugi kwartał 2020 roku

Proces badania inwentaryzacji w przypadku badania prowadzonego w sposób zdalny w świetle wytycznych zaprezentowanych na stronie IFAC

Nowe komunikaty IAASB dotyczące audytu w okresie pandemii COVID-19

Wywiad z prezesem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego dla Dziennika Gazety Prawnej (18.05.2020).

Komunikat w sprawie publikacji sprawozdań z przejrzystości i przekazywania informacji do organu nadzorującego

Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru w 2020 roku

Wykaz firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe w jednostkach zainteresowania publicznego w 2019 r. (wg stanu na 18 marca 2020 r.) 

Lista jednostek audytorskich z państw trzecich