preloader

Zmiana organizacji pracy PANA – aktualizacja

Szanowni Państwo
W związku z ogłoszonym w naszym kraju stanem epidemii, kierując się odpowiedzialnością za zdrowie uczestników obrotu gospodarczego oraz pracowników Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego podjęta została decyzja o przedłużeniu pracy zdalnej do odwołania.
Czas pracy PANA nie uległ zmianie. Jesteśmy do Państwa dyspozycji za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem pana@pana.gov.pl oraz pod nr tel. 603 585 556 w godzinach 8.30-15.30.
Mając na względzie konieczne zmiany w organizacji pracy zarówno Państwa podmiotów, operatorów pocztowych, jak i PANA, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie doręczania, tam gdzie jest to możliwe, korespondencji papierowej. Dotyczy to wszystkich dokumentów, które nie wymagają dostarczenia w oryginale lub na których możliwe jest złożenie elektronicznego podpisu kwalifikowanego, ewentualnie które złożyć można w kopii uwierzytelnionej elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Powyższa prośba odnosi się do wszelkich form przesyłek pocztowych, w tym kurierskich, a przede wszystkim dokumentów składanych osobiście w Kancelarii PANA.

Laura Jastrzębska

https://pana.gov.pl

Skip to content