preloader

II Posiedzenie Rady Agencji PANA

W dniu 30 marca 2020 r. odbyło się II posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego podczas którego członkowie Rady Agencji m.in.:
  • przyjęli wykaz firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego (JZP) w 2019 r. (link) na podstawie art. 94g pkt 7 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz. U. z dnia 2019 r. poz. 1421, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”;
  • przyjęli plan działania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego na rok 2020 (link) na podstawie art. 94g pkt 1 ustawy;
  • rozpatrzyli uchwały w trybie przepisów art. 103 ustawy;
  • przyjęli informację Agencji w sprawie uchwał KRBR dot. wpisów do rejestru biegłych rewidentów i na listę firm audytorskich;
  • omówili działania podjęte przez Agencję w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2;
  • przyjęli planowany harmonogram posiedzeń Rady w 2020 r. (link)
W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków Rady Agencji, posiedzenie odbyło się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział w posiedzeniu.
Kolejne posiedzenie Rady Agencji jest planowane na dzień 22 kwietnia 2020 r.

Laura Jastrzębska

https://pana.gov.pl

Skip to content