preloader
 Porozumienie o współpracy pomiędzy Polską Agencją Nadzoru Audytowego a Komendantem Głównym Policji

Porozumienie o współpracy pomiędzy Polską Agencją Nadzoru Audytowego a Komendantem Głównym Policji

2 grudnia 2022 r. w Komendzie Głównej Policji (KGP) zawarte zostało Porozumienie o współpracy pomiędzy Polską Agencją Nadzoru Audytowego a Komendantem Głównym Policji. Porozumienie podpisali Marcin Obroniecki Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) oraz działający z pełnomocnictwa Komendanta Głównego Policji Dyrektor Biura Kryminalnego KGP insp. Grzegorz Napiórkowski, przy udziale Dyrektor Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP insp. Magdaleny Nguyen-Fudala oraz Dyrektor Departamentu Kontroli PANA Agnieszki Baklarz.

Celem porozumienia jest upowszechnianie wiedzy z zakresu sprawozdawczości finansowej wśród funkcjonariuszy i pracowników Policji, obejmującej tematykę zagadnień związanych ze sprawozdawczością finansową spółek, analizowaniem przykładów nadużyć oraz dokumentacji finansowej pod kątem wykrywania ewentualnych nieprawidłowości, dociekania nieścisłości w badaniu wycen, czy weryfikacji całego procesu badania sprawozdania finansowego.

Więcej: https://policja.pl/pol/aktualnosci/225786,Porozumienie-o-wspolpracy-pomiedzy-Komendantem-Glownym-Policji-a-Polska-Agencja-.html

(zdjęcie: Jacek Herok Gazeta Policyjna)

Porozumienie o współpracy pomiędzy Polską Agencją Nadzoru Audytowego a Komendantem Głównym Policji

Laura Jastrzębska

Skip to content