Komunikat po XXXVII posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Komunikat po XXXVII posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

12 sierpnia 2022 r. odbyło się XXXVII posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)[1]. W posiedzeniu Rady Agencji uczestniczyli:

 1. Marcin Obroniecki – Prezes Agencji,
 2. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
 3. Katarzyna Przewalska – Członek Rady Agencji,
 4. Magdalena Wysocka – Członek Rady Agencji,
 5. Tomasz Janik – Członek Rady Agencji,
 6. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – Członek Rady Agencji,
 7. Marcin Mikołajczyk – Członek Rady Agencji,
 8. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji

Po dyskusji, w której udział wzięli przedstawiciele Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Rada Agencji działając na podstawie art. 94m ust. 1 i art. 102 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym podjęła:

 • uchwałę nr 24/I/2022 w przedmiocie odmowy zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2290/39a/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia krajowych standardów kontroli jakości oraz ustanowienia Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego) (link do uchwały)

Zdaniem Rady Agencji w projekcie krajowych standardów kontroli jakości nie zostały uwzględnione trzy z pięciu sformułowanych w dniu 21 czerwca 2022 r. zastrzeżeń. W szczególności dotyczy to:

 • niezgodności zakresu podmiotowego Krajowego Standardu Kontroli Jakości 1 z zakresem podmiotowym wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 • niezastrzeżenia w sposób bezwarunkowy, że audytorzy wewnętrzni nie mogą być wykorzystani do zapewniania bezpośredniej pomocy i przeprowadzania procedur badania;
 • niewprowadzenia obowiązku rotacji kontrolera jakości zlecenia w odniesieniu do usług podlegających takiej kontroli oraz zastrzeżonych dla biegłych rewidentów i firm audytorskich zgodnie z wskazanymi w uzasadnieniu okresami oraz zakresem podmiotowym.

[1] W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków Rady Agencji, posiedzenie odbyło się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział w posiedzeniu.

Mateusz Dziób

https://pana.gov.pl

Skip to content