preloader
 Kolejne spotkania z przedstawicielami firm audytorskich we wrześniu i październiku br.

Kolejne spotkania z przedstawicielami firm audytorskich we wrześniu i październiku br.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej ,,Agencja’’) zaprasza na kolejne spotkania w formule online z przedstawicielami firm audytorskich w ramach roboczego dialogu. Głównymi celami obu spotkań jest podzielenie się przydatnymi informacjami na temat bieżących i planowanych działań Agencji w zakresie określonym ustawą oraz wymiana poglądów na temat wyzwań przed jakimi stoją podmioty chcące świadczyć usługi audytorskie najwyższej jakości oraz barier ograniczających prawidłowe funkcjonowanie rynku.

Tematyka obu spotkań dotyczyć będzie następujących zagadnień rozpatrywanych oddzielnie z punktu widzenia wszystkich firm audytorskich (pierwsze spotkanie) oraz tylko tych, które badają sprawozdania finansowe jednostek zainteresowania publicznego (dalej ,,JZP’’) – drugie spotkanie:

  1. Inicjatywy mające na celu rozwój rynku firm audytorskich.
  2. Możliwości wsparcia rozwoju innowacyjności firm audytorskich.
  3. Inicjatywy sprzyjające konkurencyjności rynku firm audytorskich.
  4. Potrzeba dalszych działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania firm audytorskich.
  5. Inne o ile mieszczą się w ustawowo określonym zakresie działań Agencji.

Uwaga: zagadnienia związane z przeprowadzaniem kontroli, postępowań dyscyplinarnych i administracyjnych, interpretacją przepisów prawa i standardów wykonywania zawodu czy objęte obowiązkiem zachowania tajemnicy nie będą przedmiotem spotkania.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 22 września br. o godzinie 10:30. Zapraszamy na nie osoby reprezentujące wszystkie firmy audytorskie, bez względu na zakres prowadzonej działalności. 

Rejestracja na to spotkanie możliwa jest przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym należy oznaczyć zagadnienie, którego temat chcielibyście Państwo, aby został poruszony podczas spotkania, oraz dopisać własne pytania do wybranych zagadnień. Istnieje także możliwość dopisania zagadnień niewymienionych w formularzu.

Zarejestruj się i zadaj interesujące Cię pytania na: https://forms.gle/rv4b31DLiUNW8X828 (wybierz ctrl i kliknij w link lub skopiuj link i otwórz go w przeglądarce)

Formularz będzie aktywny do 12 września br. – zgłoszenia przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Drugie spotkanie odbędzie się 20 października br. o godzinie 10:30. Zapraszamy na nie osoby reprezentujące firmy audytorskie, które badają sprawozdania finansowe JZP.

Rejestracja na spotkanie możliwa jest przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym należy oznaczyć zagadnienie, którego temat chcielibyście Państwo, aby został poruszony podczas spotkania oraz dopisać własne pytania do wybranych zagadnień. Istnieje także możliwość dopisania zagadnień, niewymienionych w formularzu.

Zarejestruj się i zadaj interesujące Cię pytania na: https://forms.gle/tNeFkq5gtiUQ6aZE9 (wybierz ctrl i kliknij w link lub skopiuj link i otwórz go w przeglądarce)

Formularz będzie aktywny do 10 października br. – zgłoszenia przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Ze względów techniczno-organizacyjnych w spotkaniach będą mogły uczestniczyć wyłącznie osoby zarejestrowane, a daną firmę na spotkaniu pierwszym może reprezentować tylko jeden przedstawiciel a na spotkaniu drugim – dwóch przedstawicieli. W przypadku większej liczby zgłoszeń z tej samej firmy uwzględniane będą pierwsze zgłoszenia. Dziękujemy za zrozumienie.

Przewidywany czas każdego spotkania to dwie godziny z możliwością przedłużenia (jednak nie dłużej niż 30 minut).

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w planowanych spotkaniach.

 

Mateusz Dziób

https://pana.gov.pl

Skip to content