preloader
 Komunikat po XXXIX posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Komunikat po XXXIX posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

20 września 2022 r. odbyło się XXXIX posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)[1]. W posiedzeniu uczestniczyli:

 1. Marcin Obroniecki – Prezes Agencji,
 2. Katarzyna Przewalska – Członek Rady Agencji,
 3. Anna Napiórkowska – Członek Rady Agencji,
 4. Magdalena Wysocka – Członek Rady Agencji,
 5. Tomasz Janik – Członek Rady Agencji,
 6. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – Członek Rady Agencji,
 7. Jacek Fotek – Członek Rady Agencji,
 8. Marcin Mikołajczyk – Członek Rady Agencji,
 9. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji

Rada Agencji podjęła:

 • uchwałę nr 28/I/2022 w sprawie zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2336/42/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów (link do uchwały)

W związku ze sprawowanym nadzorem nad samorządem zawodowym biegłych rewidentów (Polską Izbą Biegłych Rewidentów), Rada Agencji podjęła:

 • uchwałę nr 29/I/2022 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa dotyczącą uchwał:
  • nr 5/2022 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat sprawozdania finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za 2021 r.,
  • od nr 2323/41a/2022 do nr 2324/41a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym,
  • nr 2273/38a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badania sprawozdań finansowych Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za lata 2022-2023,
  • nr 2274/38a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie wyboru dostawcy usług konferencyjno-cateringowych na organizację oficjalnych obchodów jubileuszu 30-lecia Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
  • nr 2275/38a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru firmy streamingowej do obsługi technicznej XXIII Dorocznej Konferencji Audytingu,
  • nr 2276/38a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie organizacji XXIII Dorocznej Konferencji Audytingu,
  • nr 2277/38a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 lipca 2022 r. oraz nr 2289/39/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 19 lipca 2022 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie harmonogramu posiedzeń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w 2022 r.,
  • nr 2292/41a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wyboru dostawcy usług streamingowych do obsługi technicznej transmisji on-line oficjalnych obchodów jubileuszu 30-lecia Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
  • nr 2293/41a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wykonawcy i wydawcy publikacji jubileuszowej z okazji obchodów 30-lecia Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
  • od nr 2328/41a/2022 do nr 2329/41a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Po dokonaniu analizy ww. uchwał organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów nie znaleziono przesłanek do ich zaskarżenia do sądu administracyjnego.

W sprawach wniesionych poinformowano członków Rady Agencji o:

 • opublikowanym 12 września br. na stronie internetowej Agencji „Podsumowaniu kontroli przeprowadzonych przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego do 30 czerwca 2022 r.”, sformułowanych wnioskach oraz planowanych publikacjach związanych z przeprowadzonymi kontrolami,
 • wpływie uchwał Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, który odbył się w dniach 5-6 września 2022 r.,
 • wpływie skargi Krajowej Rady Biegłych Rewidentów na zastrzeżenia Rady Polskiej Agencji wskazane w pkt. 1,2,5 załącznika do uchwały nr 15/I/2022 Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie przedstawienia zastrzeżeń do uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2182/36a/2022 z dnia 30 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Krajowych Standardów Kontroli jakości oraz ustanowienia Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego),
 • zaplanowanych spotkaniach z firmami audytorskimi w dniach 22 września 2022 r. oraz 20 października 2022 r.

[1] W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków Rady Agencji, posiedzenie odbyło się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział w posiedzeniu.

Mateusz Dziób

https://pana.gov.pl

Skip to content