preloader

Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego

Zgłoszenia rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego można dokonać wykorzystując formularz:

Informację o rozwiązaniu umowy można składać do Agencji w następujący sposób:

  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej PANA – ePUAP:/PANA/SkrytkaESP,
  • na adres korespondencyjny Agencji: ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa,

Laura Jastrzębska

https://pana.gov.pl

Skip to content