preloader

Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego

Zgłoszenia rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego można dokonać wykorzystując formularz:
Powyższy formularz należy zapisać na własnym urządzeniu, uzupełnić i wysłać:

Przesyłkę należy kierować na adres:

Polska Agencja Nadzoru Audytowego
ul.Kolejowa 1
01-217 Warszawa
lub na adres e-mail: umowa@pana.gov.pl po skorzystaniu z instrukcji podpisywania i wysyłania dokumentów drogą elektroniczną /instrukcja wysyłania dokumentów/

Laura Jastrzębska

https://pana.gov.pl

Skip to content