Komunikat w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2024

Komunikat w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2024

Polska Agencja Nadzoru Audytowego informuje, że 15 listopada 2023 r. w Monitorze Polskim zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2024 (M.P. poz. 1231).

Zgodnie z obwieszczeniem opłata za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich, o której mowa w art. 60 ust. 4 u ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 ze zm.), na rok 2024 wynosi: 6232,65zł.

Link do obwieszczenia opublikowanego w Monitorze Polskim

Skip to content